Seminář o vzdělávání dětí - Inovativní proudy vzdělávání, od Montessori přes Waldorfskou pedagogiku až po lesní školku

Termíny: Sobota, 11. března (9.30 - 11.30)

 

Místo konání: Praha 7, Letná

Přítomnost dětí na seminářiTéma tohoto semináře vyžaduje z Vaší strany velkou pozornost a koncentraci proto se tento seminář koná bez dětí. Nabízíme víkendové termíny tohoto semináře, aby případné zajištění péče o dětí ve Vaší nepřítomnosti bylo snadnější.  

Cena: 500 Kč 


* Velice zajímavý seminář, který se nevěnuje pouze jednomu směru ale poskytuje znalosti napříč různými směry vzdělávání aby poskytl maminkám dost informací pro jejích vlastní rozhodování. 

 

Slyšeli jste již o Montessori nebo waldorfské pedagogice? Tyto metody jsou považovány za moderní a inovativní metody vzdělávání, přitom existují už řadu let. V poslední době však zažívají boom v předškolním a školním vzdělávání v ČR.

Jak poznám jaký typ školy a školky je vhodný pro mé dítě? Mám začít ve škole, školce nebo dokonce již dříve – například navštěvováním kroužků s Montessori prvky nebo uplatněním některých z principů těchto pedagogik při hře s dítětem doma?

Lektor Pavel Kraemer vás seznámí s filosofií různých typů moderního vzdělávání včetně svobodných škol a lesních školek. Dozvíte se jaká kritéria jsou důležitá při výběru školky nebo školy a jak si ověřit jejich kvalitu. Nahlédnete i do legislativních otázek a možností kde hledat školu nebo školku pro vaše dítě, dozvíte se, čemu věnovat pozornost, než přikročíte k tak zásadnímu rozhodnutí.

Seminář doporučujeme nejen rodičům jejichž děti teprve do školky nebo do školy půjdou - inovativní metody vzdělávání jsou určitě inspirací i pro doškolkové dětí a mohou se uplatnit i při hře a výchově děti které již nějakou školu nebo školku navštěvují. 


O Lektorovi

Pavel Kraemer získal pedagogické zkušenosti jako učitel na waldorfských školách u nás, v Německu, Švýcarsku a na Ukrajině. Navštívil řadu tzv. svobodných škol.  V Praze založil Institut pro podporu inovativního vzdělávání, který propojuje různé alternativní proudy a poskytuje podporu při zakládání i řízení alternativních škol v ČR. Jeho vizí je, aby u nás vznikaly a fungovaly pouze kvalitní inovativní školy a školky.