Koho vychováváte? Seminář o teorii typů dětské osobnosti

Termíny: Sobota, 8. dubna 2017 (9.30 - 12.30). Na tomto semináři již zůstává jen pár volných míst. 

Místo konání: Praha 7

Přítomnost dětí na semináři: Téma teorie typů vyžaduje z Vaší strany velkou pozornost a koncentraci proto se tento seminář koná bez dětí (výjímku tvoří nelezoucí kojenci).

Cena: 600 Kč


* Tento seminář se konal třikrát v rámci Letní Školy mámy a protože je velice zajímavý a opravdu unikátní svým tématem i zpracováním a získal skvělé reference tak ho zařazujeme znovu na program Školy mámy.

 

Když je dítě živé a neposedí, neznamená to hned, že je hyperaktivní. Když má dítě rádo samotu a nevyhledává společnost jiných, nemusí to být projevem jeho introvertní povahy.

Seminář psycholožky Šárky Mikové vám osvětlí, proč se různé děti projevují různým způsobem a jak jejich chování porozumět.

A proč je to vůbec důležité vědět? 

Teorie typů osobnosti, která bude předmětem našeho semináře, neslouží ke škatulkování lidí, ale pomáhá odhalit vrozené psychologické potřeby člověka a vnitřní motivaci každého z nás. Díky tomu mohou rodiče navázat s dítětem kvalitní vztah, založený na vzájemné spolupráci – a o to jde většině z nás.

Na semináři se dozvíte o faktorech ovlivňujících vývoj dítěte, o tom co to je extraverze a introverze a jakých chyb se jako rodiče dopouštíme ve výchově svých dětí, když si neuvědomujeme povahu jejich osobnosti.

Teoretickou část semináře doplní videoukázky z reálného života, které vám pomohou teorii přenést do života.


O Lektorce

 Když se Šárka zrovna nevěnuje psychologii.. 

Když se Šárka zrovna nevěnuje psychologii.. 

Šárka Miková je psycholožka s praxí v pedagogicko-psychologickém a školně-psychologickém poradenství. Již 20 let poskytuje rodičům poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání. Je autorkou projektu teorietypu.cz – platformy pro setkávání a sdílení zkušeností v oblasti Teorie typů. Je také autorkou knih Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání a Školní hodnocení žáků a studentů. O jejích činnostech se dozvíte také na stránkách www.meagnosis.cz